پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی برای فروش سبوس

فروش جوجه یکروزه گوشتی نژاد راس : 15,000 تومان || فروش جوجه یکروزه گوشتی نژاد پلاس : 13,000 تومان || فروش جوجه یکروزه گوشتی نژاد آرین : 7,500 تومان || فروش مرغ تخم گذار صنعتی نژاد ال اس ال و هایلاین : 100,000 تومان || فروش پولت تخمگذار ال اس ال : 103,000 تومان || فروش پولت تخمگذار های لاین : 98,000 تومان || فروش پولت تخمگذار شیور : 100,000 تومان || فروش پولت تخمگذار نیک چیک : 100,000 تومان || فروش پولت تخمگذار بونز : 98,000 تومان || فروش مرغ هلندی پایان دوره : 25,000 تومان || جوجه یک ماهه محلی گلپایگانی : 18,000 تومان || نیمچه مرغ گلپایگانی دو ماهه : 28,000 تومان || نیمچه سه ماهه محلی بومی گلپایگانی : 60,000 تومان || نیمچه مرغ گلپایگانی اصلاح شده چهار ماهه : 85,000 تومان || مرغ بومی 5 ماهه گلپایگانی اصلاح شده : 95,000 تومان || مرغ تخمگذار بومی اصلاح شده گلپایگانی : 100,000 تومان || مرغ بومی تخمگذار اصلاح شده : 90,000 تومان || جوجه بوقلمون هیبرید یک روزه : 45,000 تومان || جوجه بوقلمون بوربن یکروزه : 38,000 تومان || جوجه بوقلمون نیکولاس یکروزه : 44,000 تومان || جوجه بوقلمون برنز یکروزه : 32,000 تومان || فروش جوجه یکروزه گوشتی نژاد کاپ : 12,000 تومان || جوجه یکروزه گلپایگانی اصلاح شده : 6,000 تومان || جوجه یکروزه جهادی : 6,800 تومان || جوجه یکروزه مرندی : 9,500 تومان || جوجه یکروزه گلپایگانی : 6,000 تومان || جوجه یکروزه دورگه : 6,000 تومان || جوجه یکروزه پیلموت راک : 9,500 تومان || جوجه یکروزه بلک استار : 6,800 تومان || جوجه یکروزه محلی : 6,000 تومان || جوجه یکروزه لوهمن : 9,500 تومان || جوجه اردک یک روزه : 5,000 تومان || جوجه اردک اسراییلی : 15,500 تومان || جوجه شتر مرغ یک روزه (هچری) : 300,000 تومان || جوجه اردک پکنی 20 روزه : 13,500 تومان || فروش جوجه اردک یکروزه و 15 روزه گوشتی : 5,000 تومان || جوجه اردک یک ماهه : 17,000 تومان || جوجه شتر مرغ 20 روزه : 380,000 تومان || جوجه شتر مرغ یک ماهه : 500,000 تومان || جوجه شتر مرغ دو ماهه : 900,000 تومان || جوجه شتر مرغ سه ماهه : 1,200,000 تومان || شتر مرغ مولد : 6,000,000 تومان || تخم نطفه دار شترمرغ : 150,000 تومان || فروش جوجه شترمرغ 15 روزه و یک ماهه : 380,000 تومان || دان مرغ تخمگذار محلی - دان پیش تولید : 13,800 تومان || جوجه بلدرچین یکروزه : 3,000 تومان || بلدرچین مولد تخمگذار : 22,000 تومان || فروش دان بوقلمون - دان بوقلمون گوشتی و تخمگذار : 14,800 تومان || فروش جوجه بلدرچین یکروزه و مولد تخمگذار : 3,000 تومان || دان بلدرچین گوشتی - دان بلدرچین تخمگذار : 14,800 تومان || دان اردک گوشتی : 12,800 تومان || دان شترمرغ پرواری - دان شترمرغ مولد : 13,500 تومان || فروش نیمچه مرغ 4 ماهه گلپایگانی : 85,000 تومان || فروش جوجه بوقلمون یک روزه و یک ماهه : 45,000 تومان || جوجه بوقلمون بوربن یکماهه : 90,000 تومان || جوجه بوقلمون برنز یک ماهه : 75,000 تومان || جوجه بوقلمون هیبرید یک ماهه : 78,000 تومان || جوجه بوقلمون نیکولاس یکماهه : 78,000 تومان || جوجه بوقلمون بیوتی یک‌روزه : 45,000 تومان || جوجه بوقلمون بیوتی یک ماهه : 78,000 تومان || آبخوری اتوماتیک اردک : 95,000 تومان || دان خوری دستی اردک : 98,000 تومان || دان خوری دستی بوقلمون : 98,000 تومان || آبخوری اتوماتیک بوقلمون : 95,000 تومان || آبخوری جوجه یک روزه : 28,000 تومان || دان خوری جوجه یک روزه : 28,000 تومان || دان خوری دستی مرغ : 90,000 تومان || آبخوری اتوماتیک مرغ : 110,000 تومان || قفس مرغ تخم گذار : 36,000 تومان || دان خوری بوقلمون اتوماتیک : 98,000 تومان ||
پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی برای فروش سبوس

قائم مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده است که فروش سبوس از محل گندم ۱۸۵۰ تومانی در اختیار کارخانه‌ها باشد و سبوس گندم ۹۰۰ و ۶۶۵ تومانی به نرخ ۸۴۰ تومان عرضه گردد.
البته باید جلسه کارگروه مجدداً برگزار و این پیشنهاد مطرح و کارشناسی شود.حسن حنان در پاسخ به این سوال که چرا وزارت جهاد کشاورزی با نرخ جدید سبوس (۱۲۵۰ تومان) موافقت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت گندم را با سه نرخ می‌فروشد، یک نرخ ۶۶۵ تومانی که تقریباً شامل ۷ میلیون تن گندم می‌شود، یک نرخ ۹۰۰ تومانی و یک نرخ ۱۸۵۰ تومانی که هر یک شامل ۲ میلیون تن گندم می‌شود.
وی افزود: در گذشته قیمت سبوس ۵۲۰ تومان بود که در کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان با نرخ ۸۴۰ تومان به تصویب رسید اما در سال جاری که قیمت گندم صنف و صنعت به ۱۸۵۰ تومان تغییر کرد، کارخانه‌ها نسبت به این مسأله معترض و خواستار افزایش قیمت سبوس به منظور جبران کسری هزینه‌هایشان شدند.
حنان افزود: این موضوع در چندین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان مطرح شد اما در آخرین جلسه همکاران وزارت جهاد حضور نداشتند و شاید دلیل مخالفتشان با نرخ جدید همین مسأله باشد.
دان و جوجه ایران به نقل از غلات نیوز،وی ادامه داد: البته مصوبات جلسات کارگروه گندم، آرد و نان قانونی است اما در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به قیمت جدید اعتراض دارد و می‌گوید فروش سبوس از محل گندم ۱۸۵۰ تومانی در اختیار کارخانه‌ها باشد و سبوس گندم ۹۰۰ و ۶۶۵ تومانی به نرخ ۸۴۰ تومان عرضه گردد. این پیشنهاد از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده که البته باید جلسه کارگروه مجدداً برگزار و این پیشنهاد مطرح و کارشناسی شود.

منبع: https://idj.ir